بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

بانک شماره موبایل دامداری ها و مرغداری های کشور

تعداد ۱۰ هزار مورد فقط شماره موبایل از کل کشور آپدیت اخر سال ۹۲

شامل مرغداری دامداری خوراک دام و طیور

بانک موبایل مرغداری های خراسان رضوی و جنوبی با نام و آدرس به تعداد ۸۳۰ مورد به لیست اضافه شد

لیست جدید مرغداری های خراسان رضوی و جنوبی ۸۰% صحت دارد آپدیت ۱۳۹۵

جهت ارسال پیامک تبلیغاتی کاربرد دارد.

بصورت فایل اکسل.

قیمت ۱۰۰ هزار تومان

بانک موبایل مرغداری ها و دامداری های کشور